Izkušnje dveh desetletij

AGENCIJA ZA VARNOST d.o.o. je bila ustanovljena leta 1990 in neprekinjeno deluje do danes. V tem času je 15 let neprekinjeno, preko direktne pogodbe, uspešno opravljala storitve varovanja za različna podjetja, z različnimi zahtevami:

 • Mercator d.d.,
 • Petrol d.d.,
 • NLB d.d.,
 • Triglav d.d.,
 • Merkur d.d. (krajši čas),
 • SKB d.d.,
 • Kazino Portorož,
 • HIT Gorica,
 • Terme Čatež

Od maja 2008 imamo nove partnerje in solastnike, DZS d.d. in PRISTOP SKUPINO d.o.o., kar je družbi omogočilo da se veča in širi svojo ponudbo po vsej državi in tudi v tujini (BiH, Srbija in Črna gora).

Vpliv nove lastniške strukture in nova vizija so dobra popotnica družbi, da bo drugačna in predvsem boljša od drugih.

Celovit nabor storitev

Storitve, za katere imamo vse potrebne licence in vam jih ponujamo so:

Vse potrebne licence za opravljanje dela

Kot člani zbornice imamo po ZZasV (Zakon o zasebnem varovanju) pridobljene licence za :

 • varovanje ljudi in premoženja, št. Licence: 2511-84/2005/7 (14-08),
 • prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, št. Licence: 2511-84/2005/12 (14-08).
 • načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov: št. Licence: 2511-84/2005/14 (141-06)

Obvezujemo se, da bomo vse ponujene storitve izvajali v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in z delavci, ki izpolnjujejo pogoje po istem zakonu, (ZzasV), (Ur.l.RS št.:126/2003-ZzasV).