Zgodovina

Podjetje AGENCIJA ZA VARNOST d.o.o., je bilo ustanovljeno decembra 1990 in neprekinjeno deluje do danes .

Leto 1991 je zaznamovalo sodelovanje s podjetji Novoles, Inplet in Kerametal, ki traja še danes.

Leta 1995 se je podjetjem, ki so nam zaupali varovanje svojih objektov pridružila tudi Ljubljanska banka s podružnico v Krškem. Začeli smo s samostojno postavitvijo protivlomnih sistemov in si pridobili zaupanje celotnega Posavskega prostora.

Leta 1999/2000 smo začeli uspešno sodelovati s tujino. Prevzeli smo zastopstvo nemškega proizvajalca avtomatičnih drsnih vrat in jih začeli nameščati v objekte pomembnih naročnikov kot so bili Petrol, OMV, SDK, NLB, SKB in Terme Čatež.

Leta 1999 smo postavili lastni projektni oddelek, ki nam je omogočil samostojno delo na področju zasebnega varovanja. Pestri družbi naročnikov pa so se pridružili Mercator (protivlomno varovanje centra v Beogradu), Terme Čatež (protipožarno varovanje Hotela Toplice in videonadzor vseh hotelov v sistemu) in mnogi drugi.

Leta 2000 je bilo podjetje izbrano na razpisu kot eden od štirih bodočih partnerjev NLB na področju celotnega tehničnega varovanja.

Leta 2008 sta se podjetju pridružila dva partnerja, večinska lastnika, DZS in Pristop skupina. Okrepljeno podjetje sodeluje s pomembnimi gospodarskimi sistemi in se odpira novim trgovom (BiH, Srbija in Črna Gora) ter postaja tudi v širšem krogu vse bolj prepoznavno po visoki kakovosti svojih storitev.