Prevoz denarja in vrednostnih pošiljk

Prevozna sredstva imajo vgrajene alarmne naprave, ki se sprožijo ob nasilnem vstopu, hkrati pa imajo vzpostavljen poseben komunikacijski sistem, ki omogoča neprekinjeno in neposredno komunikacijo med varnostniki, ki opravljajo prevoz varovane pošiljke in med varnostno nadzornim centrom.